9m

Hymnal (Volume 1)

Boomplay

  1. 1 Lae La O Ma Bo Oluwa Tope Alabi
  2. 2 Loro Lero Ati Ni'se Tope Alabi
  3. 3 Kosi'bi Ti'mole Re Kode Tope Alabi
  4. 4 Eyin Oluwa, Halleluyah Tope Alabi
  5. 5 Oluwa, Anu Re Duro Tope Alabi
  6. 6 Jesu Ore Otito Tope Alabi
  7. 7 Ba Eleda Laja Tope Alabi
  8. 8 Aso Mi A Funfun Lau Tope Alabi

Hymnal (Volume 1)