3.5m

Hymnal (Volume 1)

Boomplay

  1. 1 Lae La O Ma Bo Oluwa
  2. 2 Loro Lero Ati Ni'se
  3. 3 Kosi'bi Ti'mole Re Kode
  4. 4 Eyin Oluwa, Halleluyah
  5. 5 Oluwa, Anu Re Duro
  6. 6 Jesu Ore Otito
  7. 7 Ba Eleda Laja
  8. 8 Aso Mi A Funfun Lau

Hymnal (Volume 1)